Aria · Művészettörténeti Tanulmányok
Az Aria az Eötvös Loránd Tudományegyetem Művészettörténeti Intézetének nyílt hozzáférésű hálózati folyóirata. Elsősorban az Intézet hallgatói, doktoranduszai és oktatói számára nyújt lehetőséget tudományos munkájuk közzétételére. Ugyanakkor a művészettörténet-írás első hasonló jellegű hazai folyóirataként nyitva áll az Intézeten kívül álló szerzők számára is.

Az Aria rendszertelen időközönként és rendszertelen terjedelemben, számozott kiadásokban jelenik meg, amelyek tematikusan vagy keletkezésük alapján egymáshoz kapcsolódó tanulmányokat vagy egy-egy hosszabb, könyv terjedelmű munkát tartalmaznak. A folyóiratot a Művészettörténeti Intézet oktatói szerkesztik, felváltva és önállóan látván el egy-egy kiadás szerkesztési munkáit.

A kora újkori művészetelmélet egyik fontos fogalmát kölcsönző címmel a folyóiratnak arra a két sajátosságára szeretnénk utalni, amely leginkább megkülönbözteti a szakma más magyar nyelvű publikációs fórumaitól: az on-line formátumra és az egyetemi hallgatókat is felölelő szerzői körre. Az elsőre a szó primér jelentésével – levegő –, a másodikra azzal, amit Filippo Baldinucci 1681-ben, Vocabolario toscano dell'arte del disegno címen megjelent szótárában így írt körül: "Aria: Per quella apparenza della fronte che nel primo aspetto mostra il genio e l'inclinazione dell'uomo".

Hírlevélx

 
Email cím:
 

Powered by Feed My Inbox