Aria · Művészettörténeti Tanulmányok

1. szám

 

Kocsis Alexandra
A szobrászat történetének rejtett összhangja. Adriaen de Vries szoboregyüttese a prágai Waldstein-palota kertjéből
45–58

URN: urn:nbn:hu-73827
URL: http://aria.elte.hu/index.php?p1=art&p2=1_5_Kocsis
Megjelent: 2010. 2. 18.

Teljes szöveg: PDF

A prágai hercegi palota kertjébe Adriaen de Vries különleges együttest tervezett Albrecht von Waldstein számára. A szobrokat kompozíciós egységbe rendezve vázolta fel a szobrászat történetét, az ő működése előtt eltelt idők legkiemelkedőbb műveinek újraalkotásával, saját elképzelése és korának, környezetének ízlése szerint. Az idealisztikus terv azonban nem valósult meg: a különböző helyre került szobrok egybetartozása ma már bizonyításra szorul. Ezt az egységet kísérlem meg írásomban rekonstruálni. Ehhez szükséges mindenekelőtt annak a gyanúnak a megfogalmazása, miszerint a szobrokra vonatkozó fennmaradt dokumentumok korántsem szolgálnak olyan bizonyossággal az együttest alkotó szobrok teljességére nézve, mint azt eddig a szakirodalomban vélték. Kompozíciós megfigyeléseim segítségével azonban sikerült két bizonytalan provenienciájú szobrot, a Hercules Pomariust és a karlskronei Mercuriust a kerti együttesbe illesztenem, s ezzel közelebb kerülnöm ahhoz, amit Vries a prágai kert szoboregyütteseként egykor elképzelt.

Ajánlott idézési mód: Kocsis Alexandra: "A szobrászat történetének rejtett összhangja. Adriaen de Vries szoboregyüttese a prágai Waldstein-palota kertjéből", in: Aria 1 (2010), 45–58; URL: <http://aria.elte.hu/index.php?p1=art&p2=1_5_Kocsis> [legutóbbi lehívás: 2024. 4. 20.].

Vissza a tartalomjegyzékhez

 

Hírlevélx

 
Email cím:
 

Powered by Feed My Inbox

BibTeXx

RISx