Aria · Művészettörténeti Tanulmányok

1. szám

 

Mátyók Lilla
A szépség ideje. Giambologna Los Angeles-i márványszobra mint művészi program
5–18

URN: urn:nbn:hu-73824
URL: http://aria.elte.hu/index.php?p1=art&p2=1_2_Matyok
Megjelent: 2010. 2. 18.

Teljes szöveg: PDF

A los angelesi Getty Centerben őrzik Giambologna egy fürdőző női aktot ábrázoló márványszobrát, amely viszonylag későn, csak az 1980-as évek elején került a nemzetközi kutatás látóterébe. A dolgozat célja kimutatni a szobor különös jelentőségét Giambologna életművében, ami abban rejlik, hogy a nőalak programszerű bemutatását nyújtja a tökéletes női szépség Agnolo Firenzuola szerinti jellemzőinek. A kompozicionális elemzés felhívja a figyelmet a befogadó kiemelt szerepére a szobor értelmezése szempontjából. A 16. századi művészeti traktátusokban gyakran felmerülő téma a tökéletes szépség ábrázolhatóságának problémája, amely Giambologna műve esetében válaszra talál. A szobor szépségének kiteljesedéséhez az idő tényezője a műalkotás befogadóján keresztül adódik hozzá, s így lehetségessé válik a szobrászatban a tökéletes szépség teljes ábrázolása.

Ajánlott idézési mód: Mátyók Lilla: "A szépség ideje. Giambologna Los Angeles-i márványszobra mint művészi program", in: Aria 1 (2010), 5–18; URL: <http://aria.elte.hu/index.php?p1=art&p2=1_2_Matyok> [legutóbbi lehívás: 2024. 2. 25.].

Vissza a tartalomjegyzékhez

 

Hírlevélx

 
Email cím:
 

Powered by Feed My Inbox

BibTeXx

RISx